Белгийски часовник отмерва времето в Сухиндол от 130 години

Единственият у нас, който бие по два пъти за недочулите

Най-малката община в област Велико Търново е Сухиндол. Това обаче не означава, че историята на винарския град е по-малка от останалите. Напротив, в Малката Шампания, както често наричат Сухиндол, се ражда първата лозаро-винарска кооперация на Балканския полуостров и се основава модерното пчеларство в България. Зад тези две големи дела стои една и съща личност - Марко Вачков. Той е „виновникът“ и за изграждането на една от най-емблематичните сгради в Сухиндол - часовниковата кула.
Идеята за часовника възниква още през 1888 г. в кафенето на поп Иван в разговор между Марко Вачков, Иван Мънков, Станчо Мънков и собственика на заведението. Обсъждайки въпроса за шосирането на улиците, Марко Вачков се отклонява от основната тема и споделя завладелите го мисли, казвайки: „Защо не построим един градски часовник сред селото?“.
Присъстващите го погледнали учудени и се изсмели на предложението. Без да се обиди от присмеха, Марко Вачков с още по-голяма настойчивост и увереност добавил, че ако има воля и желание сред населението, може да се издигне кула с часовник, който да отброява с музика часовете.
Въпреки песимистичното настроение на присъстващите, след няколко дни се открива подписка за дарения. Населението се отнася с разбиране и подема инициативата. Пръв от дарителите е Станчо Мънков, който дава златен наполеон, а след него е Иван Дуков и много други. За касиер е избран Михаил Христов, който още същата година заприходява постъпления от 320 лв.
Изгражда се и комисия в състав Васил Мънков и Марко Вачков, която е натоварена да посети някои селища из страната, където има подобни часовници, както и да направи проучвания. Двамата посещават Севлиево и Габрово. По време на тази визита спазаряват майстор за изработване на машината на часовника, но в последствие се отказват от тези намерения. Междувременно се свързват с Христо Андреев от Крамолин, който по това време следва в Белгия, и го молят да направи проучвания по този въпрос. От своя страна Андреев им дава положителен отговор и колко ще струва такъв часовник. Той съобщава една сума от 220 лв., като няма точна представа за желанието на клиентите.
След получаване на отговора комисията изпраща 150 лв. предплата и точните данни, на които трябва да отговаря часовникът. Освен това предявяват искане машината да е толкова мощна, че звънът на камбаната да се носи на пет-шест километра, за да го чуват работещите селяни по полето.
Тези допълнителни данни принуждават Андреев да направи още проучвания и след известно време съобщава, че часовник, отговарящ на изискванията, ще струва 1100 лв. само за машината и 800 лв. за камбаната. След тази дата комисията праща още 320 лв. и моли да се възложи изработване на машината. Андреев изпълнява и тази молба, като възлага изработката на фирмата  „Жул Ван Ланкерс“ от град Гент - Белгия.
В желанието си да се представи най-добре фирмата прави от своя страна предложение за доставка на по-съвършен механизъм, който на всеки две минути да повтаря звъна и да се навива на 8 дни. Освен това предлага да постави циферблата на четирите страни на кулата и да го озвучи допълнително срещу още 1200 лв. Тези предложения се оказват неприемливи за сухиндолци и те се отказват от тях.
При това положение фирмата изпълнява поръчката съобразно първите изисквания и през 1890 година часовниковият механизъм е готов. Сухиндолци са изненадани от бързото изпълнение на поръчката и не могат да изплатят цялата сума, тъй като още не са събрали парите. Комисията изпада в затруднение и търси помощта на богаташите за допълнителни дарения. Ирман Радоев внася 900 лв. и покрива сумата за камбаната, а от населението са събрани само 640 лв. Общината от своя страна отпуска 600 лв. Събрала нужните средства, комисията ги превежда на фирмата и след известно време часовниковият механизъм пристига на свищовското пристанище.
Планът за 26-метровата часовникова кула е изработен предварително от чешкия инженер Лешнер. Търгът за построяването й е възложен на Дочо Тинчев от с. Ряховците за 2900 лв., а монтажът на механизма - за 2960 лв. Кулата е изградена от дялан камък и тухли. Най-горната част е дървена конструкция, обшита с ламарина. Завършена е през 1895 година.
За построяването на часовниковата кула се събират отново помощи от населението, но те се оказват недостатъчни за окончателното й завършване. Комисията остава с дълг към предприемача. За неговото погасяване Общинският съвет на събранието си от 24.04.1897 година взема решение да извърши продажба на 3000 кв. метра земя и с получената сума да се разплати с предприемача.
Часовниковият механизъм е конструиран така, че да отмерва половинката от часа с един удар на камбаната, а целите часове според астрономическото време. Отначало хората се чудели защо е необходимо точното време да се отмерва два пъти от камбаната, а някой остроумен шегаджия дал отговор и на този въпрос. Дори сега, ако попитаме някой по-възрастен човек защо камбаната бие по два пъти, той без притеснение ще отвърне, че първия път отмерва точното време, а втория път бие за глухите.
През 1941 година майстор часовникар от София извършва основен ремонт на часовниковия механизъм и той изпълнява безупречно функциите си. През 1945 година се прави цялостен ремонт на горната част и на върха се поставя гръмоотвод. Сменят се циферблатите, а южният се електрифицира.
Михаил МИХАЛЕВ