Град Велико Търново расте, но областта се топи и застарява

През 2019 г. от десетте общини в областта само Великотърновска успява да запази и дори малко да увеличи населението си
Снимка: Община Велико Търново

За пета поредна година жителите на град Велико Търново се увеличават, макар и с малко. За сметка на това обаче областта намалява с около 2000 души годишно и е сред най-застаряващите в страната.
Според справката на ГРАО Великотърновска област е намаляла с 2160 жители през 2019 г., ако се отчита регистрацията по постоянен адрес или с 2119, ако се гледа настоящия адрес. Няма община, която да не губи население, като особено се обезкървяват селата.
Изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) пък определя, че отрицателният естествен прираст  за областта през 2018 г. е близо 12 промила, а отрицателният механичен прираст е над 6 промила. Всъщност в България няма нито една област с положителен естествен прираст. Навсякъде родените деца са по-малко от починалите. Някои области – най-вече София и София област, както и Кърджали компенсират с механичен прираст. Велико Търново обаче не е сред областите, които привличат жители отвън. Изключение донякъде прави град Велико Търново, който покрай Университетите привлича млади хора, част от които остават и след завършване на образованието си. За всички останали общини обаче посоката на миграция е извън областта.
Това съответно поставя Великотърновска област в много неблагоприятно положения по отношение средната възраст на населението. Изследването на ИПИ разглежда застаряването чрез отношението на хората, които напускат работната сила (на възраст 60-64 години) спрямо тези, които навлизат в нея (на възраст 15-19 години). В нито една област младежите не са повече, а средно за страната през 2018 г. на всеки 100 бъдещи пенсионери се падат по 66 човека, които навлизат на пазара на труда. И тук обаче разликите са значителни – докато области като Сливен, Варна и столицата все още не срещат големи трудности във възстановяването на работната си сила, то за други като Смолян, Перник и Габрово застаряването ще се превръща във все по-голямо предизвикателство в бъдеще. Според графиката, приложена към изследването, област Велико Търново е в групата на застрашените с под 60 млади хора на 100 пенсионери.
През 2019 г. от десетте общини в областта само Великотърновска успява да запази и дори малко да увеличи населението си. По настоящ адрес в общината са били регистрирани 88 078 души към 15 януари 2020 г., а към 15 януари 2019 г. са били  87 770.
Останалите общини в по-голяма или по-малко степен губят жители. Община Горна Оряховица е намаляла с около 500 души, а Свищов – с почти 1000. Третата голяма община в областта – Павликени губи около 200 души през миналата година. В по-малките общини цифрите изглеждат малки, но в процентно отношение също са повод за тревога.

сн. Община Велико Търново