Ивайло Здравков: Укриването на данъци ощетява всеки от нас

Това, че някой си е купил скъпа кола, не го поставя извън закона, казва шефът на данъчните в 7 области
Снимка: личен архив

Точно преди 2 г. Ивайло Здравков стана директор на на Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново. Здравков е магистър по право от ВТУ и по икономика от Стопанската академия в Свищов. До 2010 г. е ръководител на звено в Агенцията за държавни вземания. До избирането му за директор на ТД на НАП упражнява адвокатска професия, член е на адвокатската колегия във Велико Търново. В продължение на 4 г. е преподавал във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

-Г-н Здравков, отчетохте рекорден приход за държавния бюджет от страна на ТД на НАП във Велико Търново за 2017 г. Как успя водената от Вас Териториална дирекция да излезе на едно от челните места в страната? Когато я оглавихте тя бе на незавидна позиция по същия този този показател.  
-Както казват японците – с много работа, единствено това е пътят и разковничето към успеха. Да, действително имахме план за миналата година 985 млн. лв. В края на годината отчетохме събрани малко над 1  млрд. лв. Отчитаме 13,3% ръст спрямо 2016 г.Това е и хубаво, и „лошо“ за нас – „лошо“, тъй като новият план ще стъпи върху тази сума за изпълнението. Та въз основа на качествената ни работа през 2017 г. сами покачваме изискванията на ръководството към нас.
Но не бих коментирал работата на колегите и как е било преди мен. Мога да кажа аз как ръководя – с ежедневна работа, с ежеседмични командировки в офисите и в София, с добър синхрон между мен и колегите.

-А как работите с бизнеса?
-Във връзка с доброволното изпълнение е променен самият подход на работа в НАП. Въпреки че в новия стратегически план на НАП 2016 – 2020 акцентът е върху доброволното изпълнение, то на нас по места се пада отговорността да изпълним тези пожелания. Смятам, че се справяме добре. За м. г. с колегите сме провели 1995 срещи с данъчно задължени лица и близо 7300 разговора по телефон с длъжници на НАП.

-Кое е по-ефективното?
-Според мен срещата лице в лице. При такава среща можеш да видиш емоцията, да обясниш, че задълженията трябва да се изпълняват. Безрезултатна среща през последните 2 г. не съм видял.

-Как се възпитава и култивира лоялност към фиска?
-От НАП се стараем от сравнително ранна детска възраст да възпитаваме това. С инициативата „Влез в час с данъците“ още в средния курс на обучение запознаваме децата какво е това данък, какво е приходна администрация, как се формира държавният бюджет в приходната му част... В годините тази култура малко липсваше.

Освен това при постоянните ни срещи с клиенти на НАП и ежедневните ни отношения се стараем да виждат, че са равнопоставени, че отношението към тях е едно и също. Нямаме т. нар. любимци, не концентрираме проверките срещу определени лица. Напротив, няма лице, което да не е потенциално проверяемо от НАП, както и лице, което да бъде предварително обявено за работещо извън закона, което да го нарочим. Такива практики в ТД на НАП във Велико Търново няма.

-Кои са новите моменти в работата на НАП?
-Нов момент е автоматизираното изпращане на съобщения за новоформиран дълг. За мен това е нещо революционно, прилага се от октомври 2017 г. Още с възникването на дълга нашата информационна система генерира автоматично съобщение, което се изпраща по имейл до длъжника. След определен период, ако длъжникът не реагира, системата му го праща втори път, праща се и преди образуването на изпълнителното дело. В момента на образуването на изпълнителното производство се изпраща за четвърти път. Това нещо има много добър ефект, повишава доброволното изпълнение.

-Повлияха ли по някакъв начин на хората имейлите с вируси, които се разпращат уж от името на НАП?
-При всички положения повлияха. Статистика не можем да предоставим, но това са неща извън нас. А тези неща са насочени срещу системата. Имаме специална дирекция в Централното  управление, която се занимава със сигурността на всеки един процес, включително и информационния. Колегите от „Информационни системи“ уверяват, че нашият сайт и нашите имейли са трудно пробиваеми, с много добра степен на сигурност. Навсякъде – имаме над 30 информационни системи, ежегодно се обновяват, ежегодно се разработва нов софтуер, модифицираме сайта на НАП... Т. г. не акцентирахме върху тази мярка, но тя ще постигне по-добра събираемост и дисциплиниране на данъкоплатците.
Мярката има и социален ефект – въвеждаме физически пос терминали, а и виртуални, на сайта на НАП. На физическия можете безкасово да заплатите, както го правите в магазин или в банка. Това всъщност го имаше и досега, но не беше безплатно, а сега услугата е безплатна. Идва клиентът, избира си съответното задължение, което ще плаща – данъци, осигуровки, задължения по изпълнително дело, глоби от КАТ или други държавни институции, дава си дебитната карта, разплащането става за минута и половина. Така избягваме всички възможности за трупане на лихви.
Виртуалният пос терминал е безкрайно лесен за употреба - на сайта на НАП всяко лице влиза със своя карта, намира се по ЕГН или ЕИК, избира какво иска да плати и само с въвеждането на номера на картата и до две минути максимум задължението се заверява. Не знам колко администрации предлагат такава услуга. Въведохме я от 1 февруари, периодът още е тестов. Това също води до дисциплиниращ ефект – хората знаят, че като дойдат тук при нас безплатно ще си платят данъците, ще видят какво още дължат.

-Богати ли са търновци?
-Богатството е относително понятие, но чисто икономически се вижда, че доходите в седемте области, в които работим, са на ниво около средното, някъде и над.

-Къде са най-богатите българи тогава?
-Няма големи маржове.

-На територията на ТД на НАП във Велико Търново кои са най-коректните данъкоплатци?
-Въпросът е интересен, но нямаме такава статистика. С работата си сме успели да накараме хората в седемте области да бъда коректни, резултатите го показват.

-Вярно ли е, че малките и средни длъжници някак си са по-дисциплинирани, имат повече респект към държавата?
-При срещите, за които говорих, поставяме акцента върху големите, да им стане ясно, че данъчните задължения са неизменни и неизбежни и в един момент ще бъдат платени. Големите търговци са тези, които т. г. проверихме във връзка с декларираните големи наличности в каси. Над 23 търговеца имаха над 1 млн. лв. налични пари в каси. В някои фирми ги имаше, на други дадохме възможност до края на септември да подадат коригиращи декларации, да си платят данъка върху дивидента. Така държавата събра още средства. Във фискално отношение ефектът е много добър, над очакваното.

-Продължават ли собствениците на фирми да бъркат оборотите с личните си портфейли?
-Фактът, че в определени моменти са оставали с голям дълг към държавата,показва, че може би има такъв момент.

-Данък уикенд имаше ли реален ефект върху фиска?
-Дисциплинира дотолкова, доколкото в началото собствениците на фирми използваха неправомерно фирмени автомобили. В началото имаше противопоставяне, но след като се прилага вече повече от година, към днешна дата не съм чул някой да недоволства, че го има този данък.

-А данък лукс?
-Проверяваме лица, които са попаднали в обхвата на тази проверка заради направена по-луксозна покупка, но това не ги прави нарушители. Голяма част от тях си имат декларирани доходи. Ежегодно при нас се предоставят списъци с автомобили, периодично ги проверяваме. Това е наша рутинна работа. Имаме дирекция, която ежегодно очертава близо 30 риска, периодично проверяваме лица от определени браншове не защото са некоректни, а с превантивна цел.

-Как стои въпросът с просрочените задължения на територията на ТД на НАП във В. Търново?
-През 2017 г. сме събрали 270 млн. лв. просрочени задължения, което е с 14 млн. повече от 2016 г. Намалява процентът на просрочените задължения, но пак посочвам, че акцентът е върху новосформирания дълг. И в световната практика той е по-лесен за събиране и третиране, старият винаги е по-труден. Не, че сме се отказали, напротив – мерките, които сме предприели, са впечатляващи като брой. 219 възбрани на недвижими имоти, 524 запори на движими вещи. Нещата вървят заедно – ако данъкоплатецът не вижда, че ако не спазва доброволното изпълнение ще се пристъпи към принудително такова или ако не бъдат извършени проверки и ревизии, само с метода на убеждението е трудно да постигнем резултати. Така че контролната дейност върви ръка за ръка с тази по насърчаване на доброволното изпълнение. Неслучайно тази година въведохме някои нови мерки по контрола. По отношение на запечатването на обектите например – запечатваме ги най-често при неиздаване на касова бележка, при липса на касов апарат. Това са най-масовите случаи. Укриването на данъци ощетява всеки един от нас. Затова следяхме много за тези неща.


Опитаха да намерят начини да противодействат на запечатването – започнаха да прехвърлят обектите на други търговци или прехвърляха самия търговски обект с наеми, помещения, машини и т. н., но по наша инициатива Министерството на финансите промени Наредба 18 и от началото на т. г. съобщенията за запечатването, освен че се поставят на самия обект, се слагат и в сайта на НАП. След като тази информация стане публична на сайта на НАП, наредбата презюмира знанието от третото лице, че този обект би бил потенциален за запечатване и ние вече на законово основание имаме право да запечатваме срещу което и да е лице, което се намира в обекта. Така че мярката стана съвсем неизбежна.
Акцент през последните години са т. нар. електронни ревизии. По своята същност са ревизии като всяка една друга, но се използва специален софтуер.

-Какво е различното при тях?
-Още в началото на самата ревизия, понякога дори и в хода на оперативната проверка, колегите от „Контрол“ и „Информационно обслужване“ свалят цялата счетоводна информация на дискове. Тази информация се запазва до края на ревизионното производство, при нужда се предоставя и в Съда. Не подлежи на манипулации от съответната фирма и до приключване на ревизионното производство ние разполагаме с цялата информация, която сме извлекли от счетоводството на фирмата. Самата фирма също е защитена от евентуални недобросъвестни действия на наши колеги, защото имаме контролен диск, който стои до последно извън лицата, които оперират с него. Пази се в каса и във всеки един момент може да се съпостави с диска, с който работят колегите.

-Колко проверки на търговци на горива са извършени през 2017 г.?
-108 оперативни проверки, като 53 от тях са завършили със съставяне на актове, а 43 – със запечатване на обекти.
Акцент в работата ни е и проверката на масови мероприятия – събори, фестивали и пр., при които паралелно с културната дейност се осъществява и търговска. Със сигурност една от целите на организаторите е, освен рекламния ефект, да придобият и средства от тази дейност. И тук е нашата намеса – извършили сме 222 оперативни проверки през м. г. и сме съставили 157 акта за установяване на административно нарушение. Не се сещам за масово събитие, на което да не е установено поне едно нарушение. Но пък самото ни присъствие кара организаторите за следващото издание на събитието да отстранят нарушенията. Истината е, че понякога хората са добросъвестни, но не им е обяснено какво изисква законът. На практика им го казваме ние с нашите проверки на място. Може да изглежда крайна мярката, но има случаи, в които колеги от „Събиране“ са изземали и стока, но това е начинът.

-Къщите за гости попадат ли във вниманието на НАП?
-Разбира се. През юли и август извършихме над 100 проверки в къщи за гости и хотели. Открихме доста нарушения – над 94 проверки за установяване на факти и обстоятелства сме започнали след проверките на тези обекти. Голяма част от търговците предекларираха своите резултати и довнесоха данъци, има и запечатани сред тях. Имаше фрапантни случаи с нерегистрирани касови апарати. Част от тях  се опитаха да обясняват, че плащанията били само по банков път.

-А как стои въпросът с електронната търговия?
-В 99 % от случаите с продажба от сайтове заявяването е електронно, а самата търговия става чрез куриерски фирми. Смея да твърдя, че в тези случаи няколко години търговците са се чувствали комфортно и част от тях са имали предпоставки да бъдат недобросъвестни. И са проявили тази недобросъвестност. При установяване на несъответствия назначаваме контролни действия при разлика в декларираното и отчетеното. Обхванали сме почти на 100% тази дейност.

-Има ли интерес към електронните декларации, които сами изчисляват задълженията?
-В сайта на НАП, дори и само с един ПИК, който се вади безплатно, човек може да подаде декларацията си дори от смарт устройство. Направено е максимално опростено, всяка стъпка при попълването е с контроли... Така че да, има интерес.

-Как очаквате да се развие данъчната 2018 г.? Кое е новото, от една страна, и най-важното, от друга, което трябва да знае всеки данъчно задължен?
-Знаете, че след промените в Закона за корпоративното подоходно облагане от тази година за юридическите лица декларации се подават само по електронен път. Срокът е до 31 март, като тази година ще бъде 2 април, тъй като 31 март е в събота. Отстъпката отпадна, но това е еволюция. През последните години огромният процес от декларации идваха по електронен път, само 9% бяха останалите.
От т. г. отпадна задължението да се подаде декларация и годишен финансов отчет за фирмите, които не осъществяват дейност. До 31 март 2018 г. се подава само една опростена декларация пред Агенцията по вписванията и една декларация за неактивност в Териториалните статистически бюра. До м. г. наше задължение беше да издирваме тези лица, да установим, че не са подали годишни финансови отчети, да им съставим актове за установяване на административно нарушение, да им наложим глоби... И хем искаме да сме прозрачни, добронамерени, хем ги глобяваме за нещо, което реално не ощетява фиска. Безсмислено е.
Що се отнася до физическите лица – от тази година всяка предвидена в закона отстъпка може да се ползва само от лице, което към момента на декларирането на обстоятелството дали ще ползва отстъпката, не трябва да има установено задължение към държавата. Затова призоваваме всички, които искат да ползват отстъпки, да си направят справка. Най-лесно става чрез ПИК. Само искам да напомня, че пак чрез ПИК вече можем да направим справка и за приватизационните бонове.
През тази година е предвидено, че 1% от годишния данък, но не повече от 500 лв.  отстъпка, може да ползва всяко лице, което е придобило доходите си 100 % по безкасов път и поне 80% от разплащанията са направени безкасово. Към настоящия момент това се установява само с декларация на лицето. Чрез селекция ще проверим дали такива лица декларират законосъобразно обстоятелството.
Запазва се правото за корекции в декларациите, като срокът за отстраняването им е 30 септември. При необходимост могат да се възстановят или довнесат суми.
Новост е, че справката за изплатените доходи извън трудовото възнаграждение, която се подава от самоосигуряващите се, трябва да се подаде до 15 март. Всяко лице има срок, в който да направи справка колко доход му е изплатен.
Начините за подаване на декларации от физически лица си остават същите – по електронен път, в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор. Минималният осигурителен доход вече, знаете, е 510 лв. Вноската за безработни е 20, 40 лв.

-Успява ли НАП да привлече качествени кадри и как ги задържа?
-В НАП има цяла програма за обучение, която започва с назначаването на съответния служител. Този, който започне работа в НАП, до месец започва специализирани курсове в София, след това ежегодно се провеждат обучения, така че кадрите в системата са обгрижвани. За съжаление лицата на входа на системата са все по-малко подготвени, но пък на изхода е точно обратното.

Без вратовръзка

-По какъв повод слагате вратовръзка?
-Винаги, когато протоколът го налага.
-Колко вратовръзки имате в гардероба си?
-
Над 10.
-Кого срещате сутрин в огледалото?
-Себе си.
-Кога за последно пътувахте с градски транспорт?
-Правя го често, особено когато съм в София. Последно преди 10 дни ползвах метрото.
-Когато приключва работният Ви ден?
-Различно – може в 17.30 ч., може и в 21.30 ч.
-Изключвате ли мобилния си телефон?
-Не, но често го оставям без звук.
-Колко струва белият хляб?


-Подвеждащ въпрос. Има такъв за 1, 50 лв. и друг за 5 лв. Аз лично от няколко години съм изключил хляба от менюто си.
-За какво бихте искал да имате повече време?
-За семейството и за риболова и плуването.


-Проблемът, който винаги търпи отлагане?
-Щом е проблем, не търпи отлагане.
-Колко често казвате „Извинявай”?
-Всеки ден.
-Какво ви натъжава?
-Несправедливостта.
-Плачат ли мъжете?
-Разбира се. От мъка, от щастие, от вълнение и бащинска гордост.
-Докъде бихте стигнал заради стар приятел?
-Докъдето се стига.
-Какво запомнихте от баща си?
-Че трябва да бъда добър и честен човек.
-По какъв повод за последно отскочихте до цветарски магазин?
-Не ми е нужен повод за това, често го правя.
-От какво се страхувате най-много?
-Че времето няма да ми стигне.
-За кого бихте дарил кръв?
-Редовен кръводарител съм, на практика не знам за кого дарявам.
-Давате ли пари назаем?
-Случвало се е.
-Колко имате в момента в портфейла си?
-152 лв.
-Какво може да Ви изкара от равновесие, какъв сте, когато сте ядосан?
-Сякаш надраснах периода, в който ми личеше, че съм ядосан.
-Какво не искате да чуете за себе си?
-Че съм недостоен.

Биляна МИЛЧЕВА