Лозовите масиви в областта намаляват драстично

Едва 7500 дка са вече площите с винени сортове

7500 дка с винени сортове лозя и 200 дка десертни сортове се отглеждат на територията на област Велико Търново. Това е много по-малко от времето преди десетилетия, когато регионът ни беше сред водещите производители на грозде в страната. За съжаление, лозарството отдавна не е най-представения подотрасъл на земеделието в нашата област, коментира Диляна Караиванова, главен експерт в Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново.
От няколко години площите с лозя са постоянна величина, новосъздадени лозови масиви няма през последната година. Около 30 дка младо лозе са засадени преди около две години на територията на Павликени. Периодично подновява своите масиви и „Винпром Свищов”, в региона се изкореняват стари и се засаждат млади, но през последните години и там няма изцяло нови насаждения.
Най-големите площи с винени сортове лозя са в община Свищов, където има  около 3800 дка масиви, посочи Караиванова. 560 дка са лозята в района на Павликени, в община Стражица има 280 дка, в община Велико Търново лозята са 140 дка, в Златаришко има едно стопанство със 176 дка, в община Елена, която е планински район, лозя няма.
На територията на определяния като винарски район около Сухиндол се стопанисват 1400 дка лозови масиви. За сравнение, през 1998 година бившата ЛВК „Гъмза” е стопанисвала 15 000 дека лозя, а годишното производство на висококачествени вина е надминавало 40 млн. литра годишно...
Тази стопанска година в областта са набрани 3, 508 млн. кг грозде и средният добив за област Велико Търново е 467 кг от декар. Това е много нисък среден добив и според агрономите причините за това са болестите по лозята, засушаването и застаряването на масивите.
Двойно по-висок е добивът от десертните сортове лозя, който е
850 кг. от декар За изминалата стопанска година са рекултирани общо 170 000 кг. от 200 дка, съобщи Диляна Караиванова.
Около 60 са регистрираните фирми и индивидуални стопани, които стопанисват  лозови масиви и преработват грозде в региона.
Според запознати в бранша съществува практиката стопани да регистрират площи на изоставени лозови масиви, но само за да получат субсидиране, а реално от площите не се получава продукция. Областната дирекция няма правомощия да проверява тези стопани,  контролът се осъществява от ДФ „Земеделие”. Стопаните са длъжни да отчетат произведена продукция, само ако кандидатстват по програми за подпомагане.
Мила МИЛЧЕВА