Обвиняват арендатори в измама с рента

Самолетното заснемане на обработваемата земя трябва да намали измамите с евросубсидии, арендаторите обаче го използват, за да ощетят собствениците

Предупреждение за готвена голяма измама с рентата, полагаща се за арендовани земеделски земи, разпространи тези дни във Фейсбук собственик на земя в с. Нова Върбовка. Човекът е отдал под аренда земята си и се оплака, че не е получил рента върху всичките си ниви, защото арендаторът е коригирал едностранно в договора декарите обработваема площ. С корекцията земята е намалена, от там и рентата. Потърпевшият предупреждава, че много хора, които разчитат на рентата, могат също да изпищят. Според него се готви поредната голяма измама.
Дали има подправяне на договора може да се поспори, но е факт, че все повече арендатори не плащат рента върху земите по договор, а само върху тези, които обработват. С което ощетяват собствениците. Оправданието им е, че снимките на земите, които се правят от Министерството на земеделието и храните, показват необработваеми площи, не получават субсидии и затова и те не плащат.
Най-новото самолетно заснемане на земеделските парцели във Великотърновска област, което се прави с цел актуализиране на данните, беше през юни-юли тази година. То е част от четиригодишен проект и обхваща цялата територия на страната. На базата на това заснемане се изготвя нова цифрова ортофото карта. В резултат на дешифрирането на данните и след повторни теренни проверки там, където снимките са неясни, ще се види кои площи се обработват и кои не и ще се определи размера на субсидиите, които земеделските производители да получат за кампания 2018 г. Ако има земи, които не са работени, няма да се плаща. Дори земеделските производители търпят санкции над определен процент очертани, но необработени земи. Голямата цел, разбира се, е да се спре със злоупотребите с евросредства.
Трикове на арендаторите
Арендаторът сключва договор за определена площ. И при положение, че знае, че няма да се работи цялата, решава да плати за толкова декари, за колкото ще получи субсидия. „Ако има такива случаи – да ходят в съда. Собственикът затова е собственик, защото трябва да си знае имота, какво има на тази нива. Като вижда, че половината имот не се работи, да не сключва договор за него. Понякога обаче собствениците вероятно не си познават добре имотите, а арендаторите при сключване на договор не са ги обходили на място. При отрязване от субсидии и виждайки, че не могат да работят земята, арендаторите отказват да плащат за целия имот, за който са сключили договор. Защото арендаторът, ако не работи имота или определена част, не получава нищо от него – нито продукция, нито субсидия. От там нататък хората да си търсят правата и да гледат какво се случва, когато си дават нивите под наем. По-добре е собственикът на земя да си сключва договор само за обработваемите земи, да не си дава целия имот под аренда”, смята Йорданка Стефанова, директор на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново.
Собствениците да си търсят правата в Съда
Преди 7-8 години това заснемане го нямаше изобщо, никой не можеше да се ориентира, спомня си Калин Павлов, началник на Общинска служба „Земеделие” - Стражица, в чиято община са нивите на злополучния собственик. „През Европейската комисия ги наложиха тези неща, защото се установиха много измами. Чертаят храсти като нива. Това е хубава мярка за осъществяване на контрол. Това, че арендаторите използват това обстоятелство за техни си цели изгодни, е съвсем друг въпрос. И в ущърб на собствениците на земя”, смята той. И допълва: „Договорът си е договор и за мен не е правилно арендаторите да не плащат рента за целия имот. Той, като е наел земите да ги обработва, е длъжен да го прави. Собственикът на земя трябва да си търси правата и на всички това обясняваме като дойдат при нас да се жалват. Тези случаи са масови”.
След като се разчетат снимките, през декември могат да се правят възражения. През януари-февруари 2019 г. те ще бъдат върнати като графики в общинските служби „Земеделие”. Арендаторите, които са ощетени, могат да отидат и да видят какво и колко са им отрязали от субсидиите. И да ползват новите данни. А собствениците на земи единствено могат да отидат във фонд „Земеделие” и с номер на имота и на ЕКАТТЕ-то (идентификатор) да видят кой му го е чертал. И дали е правилно.
Ана Райковска