Пчелари обвиняват арендатори, че им убиват поминъка

Земеделските производители масово не се съобразяват с правилата и унищожават цели пчелини с пръскането си, твърдят пчелари

Половината от пчелите в с. Никюп са мъртви заради пръскане с пестициди. Сигнал в кметството подал един от пчеларите, а кметицата Йорданка Атанасова, която посетила пчелина на място, само потвърдила бедствието, споходило човека. Над 50% от летящите пчели не са се били върнали в кошерите, а това за малко стопанство от 47 кошера е голяма загуба. Поминъкът на още двама пчелари сериозно е пострадал, оплакали се и други. В селото около 20 семейства отглеждат пчели и произвеждат мед, като броят на кошерите им е до 50.
След вътрешно разследване в селото, което потърпевши и кметството направили, става дума за пръскане с пестициди на цъфтяща рапица в съседно землище в община Полски Тръмбеш. „Това са нашите подозрения, защото на 30 април и 1 май имаше самолетно пръскане там. Освен това, в селото имаме само един земеделец с рапица, но той беше достатъчно съобразителен да я напръска преди цъфтежа с наземна техника. Смъртта при пчелите се причинява, когато се пръска през деня, макар че това е изрично забранено, те вече са излезли на паша, объркват се и не могат да намерят обратния път до дома. Това се нарича Синдром на празния кошер”, уточни Йорданка Атанасова. За масовия подмор на пчелите е уведомена Областната дирекция „Земеделие”, която веднага изпратила комисия на 2 май. Ветеринарният лекар на пчеларите взел проба от умрелите пчели. Лабораторното изследване, което трябва да се направи, струва около 400 лева и трябва да се плати от пчеларите. Отделно са пробите от предполагаемите напръскани ниви. В момента върви проверката на земеделските производители и когато комисията установи нарушителите, тогава ще се вземат проби и от растителните масиви. Тази проверка включва не само дневниците им за растителна защита, където вписват кой, кога и с какво е пръскал, но и дали те са уведомили населението от съответното населено място, където смятат да го сторят. Все още протоколът от проверката не е приключен.
 За беда на пчеларите, в случая земеделският производител не си е направил труда да ги уведоми. „Тъй като Никюп граничи със землища и на община Полски Тръмбеш, и на Горна Оряховица, принципно никой никога не си е правил труда да уведомява кметството. Иначе, специално нашите са много дисциплинирани”, каза още кметицата на Никюп.
Заради пръскането с пестициди и мора на пчелите намаляват кошерите и пчеларите в селото през последните няколко години. Полека-лека един поминък си отива от Никюп.
Мор на пчелите е споходил пчелари и от други селища. Председателят на Областния пчеларски съюз Тодор Найденов, когото потърсихме за информация, ни уведоми, че пчелари от Ветринци вече два пъти подават сигнали. Натравяне има и в Полскотръмбешкия край, в Шемшево. „Държавата не си е на мястото и институциите не следят дали арендаторите спазват нормативната база - нито Закона за пчеларството, нито този за растителната защита, нито наредбата за опазване на пчелите. Пък и това, че пчеларите трябва да плащат пробите… Не може ли да ги накажат нарушителите по административен път. Какво искат - човекът да си плати и да тръгне в Съда да си търси правата. А те къде са като администрация?...На хората им е унищожен поминъкът, за тях нищо не е станало”, възмущава се Тодор Найденов, който от години живее с проблемите на пчеларите и е много добре запознат с всичко случващо се в бранша.
Ана Райковска