Потомците на славния Кършовски род се събраха в Елена

За срещата дойде изпълнителният директор на Световната банка Кристанила Георгиева, правнучка на Иван Кършовски

Потомци на един от най-големите еленски родове – Кършовският, отново се събраха в Елена, където е техният здрав и жилав корен. Деветата родова среща, под надслов „Бунтовни поколения“, откри кметът инж. Дилян Млъзев, също потомък на възрожденската фамилия. Хубавото е, каза той, че традицията продължава, а към родолюбивата инициатива се присъединиха и други известни еленски родове, чиито представители днес са сред нас – Молловият род, на хаджи Юрдан Брадата и д-р Йордан Брадел.
С топли приветствени думи към участниците в срещата се обърна Кристалина Георгиева, председател на Инициативния комитет, Изпълнителен директор на Световната банка. „Аз искам да поздравя най-напред нашите деца и техните семейства. Днес е Денят на детето, честито на най-младите наследници на нашите родове. Ние сме тук заради вас, защото всичко, което правим и ще правим, е да съхраним паметта за това откъде идваме, за да можем да знаем накъде вървим.
Аз съм правнучка на Иван Попхристов Кършовски. Моят прадядо е бил велик човек за своето време. Говорел е седем езика, защото е вярвал, че знанието, да си отворен към света, е най-силният мост за спасението на България. Всички тук сме обединени от това, че хора като него са милеели за страната, не са се страхували да вземат пушката и сабята и да се борят за свободата й. Ще завърша с думите от писмото на Левски до моя прадядо: „Да си кажем кривиците, та да се поправим, да сме заедно, да вървим напред, ако ще сме хора“. Това и ние правим с родовите срещи. На нашите деца искам да кажа защо е важно да се знае историята на България. Като си знаем историята, ние знаем кои сме и това ни дава сила“.
По традиция на срещите се отбелязват важни годишнини, свързани с историята на родовете. Проф. Пламен Павлов от Великотърновския университет съобщи пред родствениците интересни, също и неизвестни факти, за Иван Кършов, Иван Попхристов Кършовски и д-р Йордан Брадел. Въпрос на проучване, но вероятно Кършовският род води началото си още от Първото българско царство. Еленската мая във Възраждането е много силна, а историята не може да се накъсва, каза професорът. Тези хора с духа и делата си са възпитавали не само своите деца, но и обществото. Боляринът Кършо е създал фамилията. Неговият потомък Иван Кършов, от чието рождение се навършват 250 години, прави опит за втора Велчова завера, известна като Кършовото съзаклятие. Няма по-важно събитие в националната ни история, в което да не участва Иван Кършовски. Той е гордост не само за Елена, а и за десетки български градове, където е създавал комитети, училища, читалища.
Тази година родовата среща е обогатена с нова инициатива под надслов „Син съм на юнашко племе“ – предизвикателство за опазване на родовата памет към най-малките и вече пораснали представители на известните фамилии. Представиха се три деца, чиито есета развълнуваха всички.
Като председател на Инициативния комитет Кристалина Георгиева предложи няколко идеи за обсъждане във връзка с Десетата юбилейна родова среща през 2020 година. В знак на уважение към миналото и предците да бъде издигнат паметник на Иван Кършов в Елена и открит по време на срещата. Инициативата „Син съм на юнашко племе“ да прерасне в национална, да има конкурсен характер и жанрово разнообразие.
Родовата среща завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметниците на братята-революционери Кършовски и на Хаджи Юрдан Брадата.