Рестарт на санирането: И сгради, културни паметници, влизат в програмата

За първи път чрез програмно финансиране се допускат инвестиции в еднофамилни жилищни сгради

Близо  50 са санираните сгради в област Велико Търново, като от тях 28 са във Велико Търново. Инвестицията до момента в прилагането на мерките за енергийна ефективност е в размер на 45,5 млн. лева.
57 сгради в областния център са с подадени документи и чакат финансиране.  Дейностите по тях ще започнат с Програмата за енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Неговият бюджет е 3 млрд. лв., като сроковете за договаряне са  2021-2022 година, а  срокът за изпълнение е до  2026 г.
Сред новостите при рестартирането на програмата е, че жилищни сгради - паметници на културата, също ще могат да бъдат реставрирани със средства по мерките за енергийна ефективност. Това стана възможно след активната дейност на Националното сдружение на общините в България и конкретно на председателя на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов, кмет на Велико Търново.
За първи път чрез програмно финансиране се допускат инвестиции в еднофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отделени 33 млн. лева. Планът за възстановяване и устойчивост на България дава възможност сградите както публична собственост, така и еднофамилните да са със статут на недвижима културна ценност. Това е много важно за Велико Търново и други общини с концентрация на частни старинни къщи – културни ценности, за да бъдат решени проблемите с опазването им. Голяма е заслугата на НСОРБ за тази възможност. Рестартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по мнението на моите колеги – кметове на общини, е въпрос от принципно значение. Санирането е ключов елемент от пакета мерки, който може да даде бързи резултати, да запази работни места, да създаде условия за разкриване на нови, да съживи редица  съпътстващи производства, услуги, транспорт и т. н. Това е инвестиция с многопосочен ефект, тъй като строителството създава условия за работа на много съпътстващи сектори; санираните жилища са пряка подкрепа за самите граждани и не на последно място това е една от дейностите, които и в следващите години ще бъде сериозно насърчавана – енергийната ефективност, особено в контекста на цялостната стратегия за развитие на Европа, заложена в „Зелената сделка“, посочва Панов.
По данни на МРРБ 703 978 обитавани жилищни сгради у нас имат остра нужда от саниране. След края на първия етап НСОРБ провежда проучване, в което се включват над 9500 участници, живеещи в санирани и подлежащи на саниране блокове на територията на цялата страна. Над 95% от гражданите са удовлетворени от новата визия на блоковете си и отчитат и намаляване на месечните комунални сметки.
За първи път чрез програмно финансиране се допускат инвестиции в еднофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отделени 33 млн. лева. Планът за възстановяване и устойчивост на България дава възможност сградите както публична собственост, така и еднофамилните да са със статут на недвижима културна ценност. Това много важно за Велико Търново и други общини с концентрация на частни старинни къщи – културни ценности, за да бъдат решени проблемите с опазването им.
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) е приета с Постановление на Министерския съвет от февруари 2015 година. Първоначално заложеният финансов ресурс по програмата бе 1 млрд. лв.
През 2017 г. Правителството одобри допълнителни 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на програмата. Интересът на собствениците на жилища в многофамилни сгради надвиши многократно наличния финансов ресурс.  До края на 2019 година са сключени 2022 договори за целево финансиране, а  1870 сгради са въведени в експлоатация. Регистрирани са 6819 сдружения на собственици, а   5358 сдружения са със заявени искания за финансиране по НПЕЕМЖС. 3 336 очакват финансиране.
Програмата за енергийна ефективност 2021-2022 година предвижда  58 на сто от бюджета  да бъде за    за жилищни сгради, в това число и еднофамилни. 14 на сто ще са средствата да публични сгради, а 9 процента – за промишлени.
Сред конкретни проекти, за които са гарантирани средствата през Плана за възстановяване и устойчивост, е обновяването на държавни и общински сгради на административната, културна и спортна инфраструктура.
Мила МИЛЧЕВА