Два нови моста и 13 километра улици правят в следващите три години

Близо 4 милиона евро получава Велико Търново за ремонт на пътна мрежа от Interreg V-A
Снимка: Община Велико Търново

Кметът Даниел Панов подписа споразумение за финансиране на основния ремонт на 13 километра пътна мрежа в североизточната част на Велико Търново. Проектът „По-добре свързани вторични и третични възли на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) чрез общи мерки в трансганичния регион” ще се реализира със средства по Оперативна програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020. Община Велико Търново е водеща организация, а другите партньори са Община Калафат (Румъния) и Сдружение „Бъдеще днес” (Видин).
3,9 милиона евро е размерът на финансовата подкрепа за Старата столица. Инвестицията ще бъде реализирана през следващите три години и предвижда реконструкция на улица „Опълченска“ и продължаващата след нея отсечка до връзката с главен път I-5 (Е85) Велико Търново – Русе; основни улици в кв. „Света гора“ – „Димитър Найденов“, „Теодосий Търновски“, „Сливница“, „Григорий Цамблак“, както и участъка от обръщалото под студентските общежития до връзката с главен път I-4 (Е772) Велико Търново - Търговище; обиколния на крепостта Царевец път и улица „Ксилифорска“ в квартал „Асенов“.
Освен цялостно преасфалтиране, дейностите включват изграждане на тротоари, оформяне на джобове за съдовете смет, монтиране на улично осветление.
Една от най-важните мерки по проекта е изграждането на два нови моста – в кв. „Света гора“ и в кв. „Асенов“. Първото ново съоръжение ще бъде успоредно на стария Бейски мост, чийто основен ремонт не е целесъобразен от финансова гледна точка. Второто съоръжение ще е до въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика „Васил Мавриков“.
Инвестицията в улиците и пътищата в североизточната част на Велико Търново ще е първата по рода си в посочените квартали от десетилетия насам. Реализацията на проекта ще подобри значително свързаността и проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор №9. Инвестиционното намерение предвижда разработване на три съвместни механизма за постигане на тази цел – мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно сигурността на пътя.