Почитай читалището, защото, после църквата, то е твоят храм

Ремонти за милиони левове възраждат културните средища в населените места в област Велико Търново

"Та ти казвам, българино! Кай се, кай се в своето читалище. Себе си занеси там, детето си. И детето на детето си. И посвети го в наука и култура, понеже читалището, после църквата, е твоят храм. И го почитай!”.
Не се знае чии са тези думи, въпреки че често се цитират в съвремието ни. Особено при откриване на нови или ремонтирани читалища - онези сгради, градени от деди и прадеди преди столетия, за да пазят българския дух.
Някъде лъснати и изпънати по конец, някъде полусъборени, някъде постегнати отвън и отвътре, читалищата в област Велико Търново продължават да поддържат огъня на родолюбието. Едва ли може да се направи точна статистика колко точно клубове, формирования, самодейни колективи и други общности приютяват те. Трудно е да се направи и точна сметка  колко пари са вложени в ремонтите им, или пък колко са необходими такива да бъдат направени във всички сгради.
За последните две години в поддържането и възстановяването на културни средища в областта са вложени милиони левове, показва проучване на „Кореспондент”. От държавата, от Общините, от частни дарители, по проекти – всевъзможни са начините за финансиране на ремонтите на сградите, повечето от които с вековна история.  Ясно е едно – ако има желание, има и начин.
В 37 от 39-те читалища на територията на община Велико Търново през последните две години са извършвани различни по вид ремонтни дейности. Сред тях са културните средища в Момин сбор, Церова кория, Беляковец, Балван, Буковец, Габровци, Кладни дял и др., посочва главният експерт в общинската Дирекция „Култура и международни дейности” Георги Чукуров, чийто ресор са точно читалищата. Той представя подробна справка къде точно какво е извършено като дейности. Въпреки трудностите, все повече сгради се ремонтират – къде частично, къде изцяло и заживяват нов живот, посочва Чукуров.
75 състава и 55 клуба с различна насоченост развиват дейност в културните средища на територията на общината. За пореден път от 1 ноември до 1 декември тази година те могат да кандидатстват за включване в календара на културните събития.
Часове наред експертът може да говори за същността и състоянието на читалищата, за тяхната мисия и ролята им в обществото. Факт е, че те пазят възрожденския дух, но на всички е ясно, че това не са места само за стари градски песни, при цялото ми уважение към този вид изкуство, нито са само за фолклор или пък библиотека, казва Чукуров. С навлизането на нови, иновативни идеи, с младежки проекти и съвременна визия за културата, читалищата ще продължат да живеят, убеден е той.
Най-новото „бижу”, което ще бъде открито на 1 ноември във Велико Търново, е обновеното читалище "П. Р. Славейков - 1920” в старинния квартал „Варуша”, което тази година отбелязва своя вековен юбилей.

Със средства от Общината и от съмишленици фасадата на сградата и покрива са изцяло обновени, като е запазен автентичният вид на емблематичната постройка. Сериозна подкрепа за ремонта оказа народният представител Станислав Стоянов, който е приел като лична кауза възстановяването на читалището и на съседната църква „Свети Никола”.

Три читалища грейнаха в Свищовско след обновлението им

Три читалища в община Свищов бяха напълно обновени през последните две  години. Нищо случайно няма в това, като се има предвид, че именно в крайдунавския град се ражда първото българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ през 1856 г.
Сградите във  Вардим, Ореш и Царевец грейнаха в истинския смисъл на думата след приключване на строителните и възстановителни дейности.
857 000 лв. бяха вложени в НЧ „Светлина - Царевец 1927“ и в лятното кино.

Ремонт на покрив, подмяна на дограма, топло- и хидроизолация, ремонт на вътрешните помещения и салони, отоплителна и вентилационна инсталация, подмяна на електро- и ВиК мрежата са само част от дейностите, които превръщат читалището в нова, с модерна инфраструктура сграда, предоставяща идеални условия за развитието на самодейните колективи от различни възрастови групи.
След проект за 1,14 млн. лева и почти 7 месеца неуморен труд беше напълно преобразено и НЧ „Трудолюбие - Дунав“ в село Вардим.

В обновената сграда с изцяло реновирана фасада и подменена дограма, топлинно изолирани стени и покрив, беше възстановен и  вътрешен английски двор, а освен десетките групи и състави, читалището ще приюти и  етнографска сбирка, събрана от хора в селото, която е с тенденция да прерасне в музейна експозиция.
През 1903 година в село Ореш създават читалище на името на видния католически епископ Филип Станиславов. Това е третият обект в региона, изцяло преобразен с 636 000 лв.

Няма и помен от разбития покрив, течовете по стените, студените стаи. В уютна и приятна среда десетките самодейци развиват своята дейност и предават традициите на своите предци.  
Последните три читалища в Свищовско, които са правили вътрешен ремонт и интериорни подобрения, са читалищата в селата Хаджидимитрово, Овча могила и Българско Сливово, като на някои от тях ученици от СУ "Димитър Благоев" - Свищов са изрисували вътрешните стени с доброволен труд.

НЧ „Напредък 1870” в Лясковец се превърна в модерен информационен и образователен център

Два мащабни проекта на обща стойност почти 1,4 млн. лева за обновяване и модернизиране на НЧ „Напредък-1870“ реализира и Община Лясковец. С осъществените строително ремонтни работи се извърши цялостна промяна на читалището като традиционна културна институция, дълбоко свързана с обичаите и духовността на населението. Тя придобива функциите на модерен информационен и образователен център, средище за общуване на местната общност.


С изпълнението бяха създадени подходящи условия за провеждане на над 120 творчески и културни прояви годишно в читалището,  осигурен е достъп за над 1050 души с увреждания, предоставени са възможности за използване на конферентна зала и информационен център за насърчаване на граждански инициативи; обновен е театралния салон, поставено е ново сценично осветление, нови столове и т. н.
През 2018 година от инвестиционната програма на Община Лясковец бяха осигурени 5 000 лева за ремонт в НЧ „Развитие - 1894” - с. Драгижево, през 2019 година 31 хил. лв. са отпуснати на  НЧ „Развитие - 1894” - с. Драгижево, а други 20 хил. лв. са отпуснати за извършване ремонт на покрив на НЧ „Пробуждане - 1896” - с. Джулюница.
Близо половин милион лева бяха вложени в голям ремонт на сградата на НЧ „Съединение - 1893” в Драганово, община Горна Оряховица.  За финал бе направено и художествено осветление на сграфито паното, което украсява фасадата на Читалището.

Предстои реализирането на проект за реконструкция и модернизация на „Братя Грънчарови – 2020“в Горна Оряховица

Предстои реализирането на проект за реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 2020“. Инвестиционният проект и финансирането чрез поемане на дългосрочен общински дълг преминаха публично обсъждане, на което присъстваха самодейци и ръководители на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”, което стопанисва Летния театър. Това е последният проект от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица – може би най-красивият и един от най-скъпите. Проектът за реконструкция на Летния театър е на обща стойност 3,2 милиона лева. Той предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”.

Обновлението на павликенското читалище е чакано от години

19 народни читалища, 2 градски (Павликени и Бяла черква) и 17 селски съществуват на територията на община Павликени. Големи ремонти през последните две години бяха направени на сградите в общинския център и в село Стамболово.
През периода бяха ремонтирани покривът на читалище "Добра надежда - 1896"  в Караисен, салонът на НЧ "Трезвеност-1924" в село Росица и НЧ "Заря - 1883" в с. Долна Липница.
Големият ремонт в сградата на НЧ „Братство-1886” беше очакван от години от културните дейци.  За реконструкция на сградата с постановление на МС бяха отпуснати 1 499 928, 00 лв. Предвидени са още саниране и газификация, подмяна на стара дограма, топлоизолация  и т. н.


Вътрешните ремонти включват основен ремонт на голямата зала и сцената, на помещенията на библиотеките, репетиционните зали и кабинети. Прави се нова отоплителна система.
На новото си читалище, обновено с 223 072 лева,  се радват и в село Стамболово. С реализацията на ремонтните дейности читалищната сграда, която била в предаварийно състояние, се превърна в красив дом за културни изяви.

Шест са духовните средища в община Сухиндол, като наскоро с 10 000 лева беше оправен покривът на читалище  „Трезвеност 1870”=

Немалко работа в читалищата е свършена и в община Полски Тръмбеш. През 2018 година е направен ремонт на сградата в село Климентово за около 120 000 лева. Толкова е и стойността на дейностите, извършени по читалището в село Каранци.
Възрожданска Елена винаги се е гордяла със своите духовни средища. През изминалите две години на територията на общината са направени няколко ремонта на читалища – направен е покривът на „Надежда - Беброво 1870” за около 35 965 лева, около 18 000 лева са вложени във фасадата на „Искра 1900” в село Константин. 30 000 лева са заложени за ремонт на читалище „Просвета Разпоповци 1881”, като се очаква там дейностите да бъдат извършени през следващата година.
Навсякъде, в която и точка на областта да се възстановяват и ремонтират читалища, откриването на новите сгради се превръща във всенародни тържества. Хората искрено се радват на придобивките, осъзнавайки ясно, че угасне ли читалището, селото или градът са си отишли. Затова и държава, и Общини, местни арендатори и бизнесмени, обикновени хора развързват кесии, за да подпомогнат ремонтите. И да се поздравят с израза „Културата победи разрухата!”.

Мила МИЛЧЕВА