12 археологически и културни обекти в област Велико Търново ще финансира Министерството на културата

Стойността им е близо 370 000 лв.

11 проекта за археологически разкопки и проучвания и един за реставрация одобри Министерството на културата за Великотърновска област. Близо 370 000 лева са средствата, които ще обезпечат работата на екипите.

Проектът за реставрация на стенописи в олтара на Манастирската църква „Св. Успение Богородично” в Арбанаси ще бъде финансиран с 39 066 лв.

На Трапезица ще работят три екипа. В южния сектор е екипът на Деян Рабовянов, който е финансиран с 34 995 лв. В сектор Север ще работи Константин Тотев, който получава 32 894 лв. Мирко Робов ще ръководи разкопките в сектор Изток с финансиране от 32 898 лв.

Във Велико Търново ще продължат разкопките на средновековен манастир и ранновизантийска базилика и тракийски некропол в квартал „Френк Хисар” на Стария Търновград. Екипът се ръководи от Хитко Вачев, а финансирането е от 34 150 лв.

Константин Тотев ще работи и по църквата „Св. 40 мъченици”, където проектът получава 27 998 лв.

В Никополис ад Иструм ще се реализират два проекта. Иван Църов продължава проучванията в югозападния сектор на форума с 32 477 лв. Калоян Чакъров ще реализира проект „Геофизика” в римския град с финансиране от 17 680 лв.

Средновековната крепост Ряховец край Горна Оряховица получава финансиране от 27 945 лв. Разкопките  се ръководят от Илиян Петракиев.

Александър Чохаджиев продължава проучванията на селищна могила край Петко Каравелово. Проектът му получава 27 931 лв.

Два проекта ще се реализират и в Нове край Свищов. Проект на Градския исторически музей, ръководен от Марин Маринов получава 22 908 лв. Другият екип, ръководен от Евгения Генчева, продължава проучванията на римски военен лагер и ранновизантийски град Нове с 34 747 лв.