IT компании и аутсорсинг фирми търсят специалисти, завършили ВТУ

Младежи от български произход, завършили средното си образование в чужбина, все повече предпочитат ВТУ

В средата на юни повече от половината от бакалавърските и магистърските програми във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” вече са заети, а кампанията тепърва предстои. От планираната държавна поръчка за Факултета от над 400 места в трите му професионални направления „Филология”, „Педагогика на обучението” по предмети, свързани с българския език и чуждите езици, и „Обществени комуникации и информационни науки” вече са се записали или запазили места над 260 студенти. Интересът е голям, не само към специалностите от „Приложна лингвистика”, но и към класическите за Университета „Българска” и „Английска” филологии. Предпочитани са и специалностите „Германистика” (напоследък много се търсят владеещите отлично немски език), както и „Русистика”. Причината е не само в изключително модерното обучение, въведено през последните 5-6 години, но и в безкрайните възможности за успешна реализация на завършилите в администрациите на ЕС, чужди фирми със седалища в страната, както и в български фирми с контрагенти навън. Във ВТУ се изучават, в различна комбинация, 20 езика, а съчетаването им с IT технологии по различни програми и специализации правят кадрите, излезли от нашия Университет, много конкурентни и търсени.

„Филологическите специалности претърпяха много сериозно развитие и модернизация през последните години не само във ВТУ, но и в европейски и световен мащаб. Развиха се нови специалности на базата на филологическите компетентности, които обслужват един много широк периметър от професии, ориентирани към бъдещето. Освен изучаването на езика, те са свързани с модерните технологии, с роботизацията, с приложенията на изкуствения интелект, на автоматичния превод. Създадохме хибридни специалности заедно с колегите ни от факултет „Математика и информатика” - „Информационни технологии” с два чужди езика и другото съчетание „Информационни технологии” с български и английски. Филологическият факултет е лидер в т. н. дифузия между факултетите на интегрални специалности като „Бизнес комуникации” с два чужди езика заедно със Стопанския факултет. Всички тези нови и предстоящи предизвикателства, които биха накарали човечеството да мине през нов етап от развитието си, са свързани с многообразието от езици и умението те да се познават и да се общува на тях. Те са свързани и с литературите, познаване на културата и това, което се съдържа в културната памет на носителите на съответния език. Тази нова концепция за интердисциплинарност на филологическото знание, която прилагаме в обучението, ни постави в лидерска позиция. Вече шеста година ние, заедно със Софийския университет, сме водещи в професионално направление „Филология”. Водещи сме в рейтинговата му система и привличаме все повече студенти. Висока оценка за работата ни дава и МОН, като се набляга как в контекста на тези нови специалности университетите допринасят за новия бизнес облик на регионите.”, каза за в. „Кореспондент” деканът на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова.

IT фирми и такива с аутсорсингова дейност

търсят специалисти, завършили във ВТУ

Велико Търново е известен с т.н. малки фирми в IT сектора и ВТУ помага в един съпътстващ сегмент, свързан с т.н. аутсорсингова дейност – изнесена дейност главно на международни фирми, в които чуждите езици и обработката на информация е водеща.

Продължава и обучението с класическия „Преводачески” профил - на два чужди езика, с трети и основен – българският. Атрактивна е и специалността „Международен туризъм” с български и два чужди езика. Кадрите се реализират не само в старата столица, но и по Черноморието, в балнео- и планински курорти. Последно създадената специализация, която вече за трета година ще приема студенти, е „Международни отношения” с чужди езици. Тя се приема добре и набира много и амбициозни студенти, твърди проф. Иванова. Там Филологическият факултет се комбинира с Философския факултет и катедрата „Журналистика и връзки с обществеността”, в която има преподаватели с международен  журналистически опит и такъв в политическия коментар. „Не можем да отличим една или две хитови специалности, защото всички от изброените до тук имат максимален прием. Така е, защото те са привлекателни, полезни и ориентирани към дългосрочна реализация. Вървим в правилната посока и вече променяме Великотърновския регион. Това не става за година – две, но оценката на бизнеса е показателна. Фирми, свързани с аутсорсинга, са наши дългогодишни партньори. В тях, в момента 500 работни места, обвързани с трудови договори, са заети от възпитаници на Филологическия факултет, около 300 са те отделно в Северна България. Имаме и стажантски програми, а заявките от фирми към нас в дългосрочна перспектива продължават”, допълва деканът.

Младежи от български произход, завършили средното си

образование в чужбина, все повече предпочитат ВТУ

Тази радостна тенденция е факт през последните години и всяка година те се увеличават. Това са деца на българската емиграция, някои родени там, други – заминали като бебета или много малки. Техният български език е малко по-различен от този, който говорим ние, но е похвално за родителите им, че са устояли на предизвикателствата и децата владеят български. Децата на българските емигранти, идвайки да учат при нас, ни дават много добра информация и за образователната система в различните страни. Във ВТУ те се записват да учат не само филологически специалности, но и „Журналистика”, и „Връзки с обществеността”, разказва проф. Ценка Иванова.

Интересен е случаят с Беатрис, с която деканът кореспондира вече втори месец. Фамилията й произхожда от Благоевград, но живее от години в Испания. След като е съветвана да завърши езици в България, но в Благоевградския или Пловдивския университети, надделяла е препоръката, че във ВТУ ще получи най-адекватното образование спрямо това, което тя иска. „Беатрис има интересен профил. Много се притеснява дали ще й стигне бала за желаната специалност, как да избере езиците... Преди дни ми се обади, че е издържала всички матури, които са 6 на брой – по английски, френски, испански, латински, история и философия. И се надява, че с общия успех от тях – 5,85, ще намери място във ВТУ”.

След години на поголовен прием връща се

по-качественият подбор на студентите   

Макар влизането в Университета да става чрез оценките от матурите, смятам, че във Филологическия факултет успяваме да направим добра селекция, казва проф. Иванова. Процесът има две страни, стремим се да ни избират добрите кандидати. За това, че нашите специалности са желани, говори фактът, че държавната поръчка от 321 места в направление „Филология”, което не е малко, се изпълва изцяло. Кандидатстват много повече и категорично не приемаме всички. А и в национален мащаб броят на студентските места държавна поръчка са сериозно съкратени и не отговарят на броя на завършващите абитуриенти. Има и съкращения на бройките в някои професионални направления, където пазарът на труда е пренаситен – Администрация, Икономика, някои видове Туризъм… Конкуренцията е сериозна и заради демографския фактор и единственият фактор за работа е качеството на обучението и реализацията на студентите. Пълнят се и  педагогическите специалности, по които в обучението на студентите факултетът също участва - двойните специалности „Български и история”, „Български и география”, „Български и чужд език”, „Български език и информационни технологии”. Филологическият факултет е интегриран с Историческия пък по отношение на специалността „История и чужд език”, тя също намира добър прием. „Филологическите специалности са на мода, но не са толкова известни сред хората от малките селища. Те не получават адекватната информация за специалности, които наистина могат да доведат децата им до една успешна кариера. Все още се питат какво ще учи, какво ще работи, но това е нормално. А днешният млад човек е отворен за света. Това, което може да работи навън, може и тук, независимо дали фирмата е българска или чужда. Когато можеш да избереш да живееш в родината, а да работиш работа, която те удовлетворява и материално, и професионално, е целта на младите хора днес”, смята проф. Ценка Иванова.     

Преди месец Филологическият факултет получи най-високата акредитационна оценка – 9,30.

Ана Райковска